امروز: جمعه 30 فروردین 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی دسته: جغرافیا
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 1121 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 70

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

قیمت فایل فقط 29,700 تومان

خرید

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه ...........................................................................................................................................27

2-1-1- کالبد................................................................................................................................27

2-1-2- شهر ...............................................................................................................................27

2 - 1-3-كالبد شهر.......................................................................................................................29

2-2-تبیین نظریه های مربوط به ساخت اکولوژیک.........................................................................29

2-2-1- فرم شهر با دوایر متحدالمركز...........................................................................................30

2-2-2-فرم  قطاعی......................................................................................................................31

2-2-3- فرم  ستاره ای (شعاعی ) ................................................................................................33

2-2-4- فرم  چند هسته ای...........................................................................................................35

2-2-5- فرم  اقماری....................................................................................................................36

2-2-6-فرم خطی (کریدوری) ...................................................................................................37

2-2-7- فرم شطرنجی (گسترده ) ..............................................................................................38

2-2-8- فرم شبكه محوری باروكی..............................................................................................39

2-2-9- فرم مشبك ( توری شكل ) ............................................................................................40

2-2-10- فرم متمركز( درون گرا) ..............................................................................................41

2-3-پارادایم های  جدید توسعه شهری ......................................................................................41

2-3-1-راهبرد پراكنش شهری ....................................................................................................42

2-3-2- تجربیات پراكنش شهری در كشور­های مختلف..............................................................47

2-3-2-1- امریكا.......................................................................................................................47

2-3-2-2- چین..........................................................................................................................47

2-3-2-3-کشورهای جهان سوم ...............................................................................................48

2-3-2-4- ایران........................................................................................................................49

2-4- راهبرد شهر فشرده.............................................................................................................49

2-4-1- اهداف راهبردهای شهر فشرده .....................................................................................49

2-4-2- سیاست­های اجرایی راهبرد شهر فشرده........................................................................51

2-4-3- تجربه ی کشور های جهان در زمینه توسعه فشرده........................................................52

2-4-3-1-اسپانیا.......................................................................................................................52

2-4-3-2-سوئیس.....................................................................................................................53

2-5- روشهای تعیین میزان فشردگی وپراکندگی شهری ............................................................53

2-6-کیفیت زندگی...........................................................................................................................56

2-7- کیفیت زندگی شهری................................................................................................................57

2-8- شاخص های کیفیت زندگی شهری............................................................................................59

2-9-  اصول ارزیابی کیفیت زندگی شهری..........................................................................................62

2-10-  مدل مفهومی کیفیت زندگی...................................................................................................65

2-11- نظریه ها و مکاتب تاثیرگذار برکیفیت زندگی ........................................................................71

2-12-  تجربیات کشور های جهان در زمینه کیفیت زندگی...............................................................73

2-13- شهر پایدار و شهر پرتراکم.....................................................................................................76

2-14- شهر فشرده و كیفیت زندگی .................................................................................................77

2-15- كیفیت زندگی و توسعه پایدار................................................................................................78

خلاصه مباحث فصل دوم...................................................................................................................82

مقدمه

در فصل حاضرابتدا به بررسی فرم های گوناگون شهری پرداخته وسپس براساس جدید ترین پارادایم های توسعه شهری،توجه به اصول مهم توسعه ی پایداروکیفیت زندگی بهترین شکل شهری حاضررا از منظر اندیشمندان بزرگ جهان معرفی می نماییم .

2-1-1- کالبد

کالبددر لغت به معنای پیکر ودرمحتوا به روابط اقتصادی و اجتماعی در فضاگفته می شودو بدلیل سه بعدی بودن ،تعریف كننده فضا نیز می باشد . اما در اصطلاح شهر سازی به فیزیک شهر، آنچه که در شهر شکل یافته و همانا توده های ساختمانی اطلاق می گردد( مركز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ،1370 : 34).

در بیانی دیگرمی توان به چگونگی استقرار فضایی پدیده ها در ارتباط با یكدیگر و تاثیر عوامل طبیعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ... برآن در جهت سهولت حیات شهری را كالبد تعریف نمود (پور احمد ،1370 : 11).

2-1-2- شهر

شهردرلغت آبادی بزرگی است که در آن خیابان ها، دمان و نفوس بسیار باشد (عمید،1389: 688).

شهرها  مولود زمانه خویشند و به عنوان ظرف یا مظروف ،مقوله ای ثابت و تغییرناپذیری نیستند بلکه  درآن الزامات و عرف زندگی پیوسته در حال تغییراست و سلیقه ها و توقعات از نسلی به نسل دیگر دگرگون می شود (رهنما وهمکار،1383  :82).

اگرچه شهرهابه منزله ی  سیستم اجتماعی پویا و بازی هستند که در آن سه سطح از حرکت مکانیکی، اجتماعی ،زیستی در هم آمیخته و با انواع فراسیستم ها و زیر سیستم های متعدد در ارتباط هستند (مهدیزاده ، 1382 :88)؛ ونیزموجود زنده ای هستند كه با همه عناصر خود در ارتباط متقابل بوده و اجزای مختلف آن پیكره اجتماعی و زنده آن راتشكیل می دهند بطوریکه همانند سیستم دستگاه عصبی ، اختلالی وارد نظام زنده آن شود به صورت خود كار عمل نموده و نظم جدید ی برقرار می نمایند (ربانی و حیدا ،1381 : 6) .

از منظر شهر سازی، کانون هایی هستند که در آن ها آدمی به تصرف و استفاده از کره خاکی دست یافته و بر نواحی اطراف خود تاثیر می گذارد و هم از آن تاثیر می پذیرد( مزینی،1372: 16 ).

دیدگاه جامعه شناسی نیزآن رامنطقه جغرافیایی می داندکه دارای جمعیت بوده و افراد در آن به امور غیر کشاورزی اشتغال داشته باشند چنین منطقه ای عمدتاً دارای شهرداری می باشد(شیخی، 1380 :20).

بر اساس تعریف جغرافیدانان شهر ، منظر مصنوعی از خیابانها ،ساختمانها ،دستگاهها و بناهایی می باشد كه زندگی شهری را امكان پذیر می سازد (وزارت كشور ،1387: 304).

از تعاریف بالا می توان چنین نتیجه گرفت که شهر، یك واحدجغرافیایی اجتماعی در حال رشد ،با تعامل دو سویه میان منابع و اجتماع درون و بیرون خود است .

اگر چه تعریف جامعی از شهر كه بتواند شامل كلیه شهرهای جهان باشد، مشكل است چرا كه شهرها به سیستم­های اقتصادی و اجتماعی همسانی وابستگی نداشته و اکثراً فاقد نكات مشترك هستندتا مبانی تعریف عام شمول شهرها؛ بنابراین هر یك از اندیشمندان با برداشت خویش از شهر،تعریفی خاص ارائه ­داده اند.

2 - 1-3-كالبد شهر

هر شهردر طول زمان الگوهای مختلفی از رشد را ارائه می نماید. چگونگی رشد وتوسعه الگوهای شهری بازتابی از کمیت و کیفیت ویژگی های طبیعی ، نظام های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی هر منطقه جغرافیایی است.

قیمت فایل فقط 29,700 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی , پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی , مبانی نظری تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی , مبانی نظری , پیشینه تحقیق , تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر